Menu

Korporátní dluhopisy

Dluhopis (obligace) je cenný papír, s nímž je spojeno právo majitele požadovat splacení konkrétní dlužné částky a vyplácení výnosů z dluhopisů. Povolení k vydání dluhopisů u nás uděluje Ministerstvo financí ČR se souhlasem České národní banky. Žadatel musí prokázat schopnost zajistit návratnost finančních prostředků.

Partneři

Jakub Vágner
RSBC
Česká Mincovna
Bauer Technics
IGI
Fidurock
Pactio invest a.s.
URBAN