Menu

Peníze nejsou všechno...
jsou tady ještě zlato a cenné papíry.

Karel Gott

Kimberlit s.r.o.

Naši rodinnou firmu jsme založili v lednu roku 2013, jako přirozený důsledek více jak dvacetileté praxe v oblasti správy finančního majetku jak pro firmy, tak pro soukromé osoby.

Ing. Pavel Novák
Ing. Petr Urbánek Obchodní ředitel a jednatel firmy
Ing. Pavel Novák
Radmila Urbánková Ekonomický ředitel a jednatel firmy

Nejčastější otázky

Pro naše klienty vybíráme do portfolií jen takové finanční služby, které splňují požadavky na dlouhodobě stabilní, bezpečné a současně nadstandardně zhodnocené investice s předem stanoveným výnosem.

Co je pojištění vkladů ?

Fond pojištění vkladů byl zřízen zákonem v roce 1994 (zákon č. 156/1994 Sb.) za účelem zajištění stability finančního trhu Odpovědnost Fondu od jeho vzniku sahala od výběru příspěvků přes jejich správu až po výplatu případných nároků na náhradu vkladů. Od 1. 1. 2016 tuto odpovědnost přebírá Garanční systém a Fond pojištění vkladů se stává majetkově oddělenou účetní jednotkou Garančního systému. Do Fondu pojištění vkladů ze zákona povinně přispívají všechny banky, stavební spořitelny a družstevní záložny se sídlem v České republice V případě, kdy Česká národní banka oznámí, že libovolná z těchto institucí není schopna dostát svým závazkům, nebo soud vydá rozhodnutí o úpadku takové instituce, vyplatí Garanční systém finančního trhu z Fondu všem fyzickým a právnickým osobám 100 % jejich vkladů, a to včetně úroků, až do výše ekvivalentu částky 100 000 EUR. Výplata náhrad (do limitu 100 000 EUR) musí být zahájena do 7 pracovních dnů od rozhodného dne. Více informací na www.garancnisystem.cz

Co je pojištěno?

Pojištěny u Garančního systému jsou zcela automaticky např. všechny následující druhy vkladů vedené u bank, stavebních spořitelen nebo družstevních záložen. Běžné účty v české nebo cizí měně fyzických a právnických osob.

  • Spořicí účty v české nebo cizí měně fyzických a právnických osob
  • Termínované účty v české nebo cizí měně fyzických a právnických osob 
  • Vkladové účty v české nebo cizí měně fyzických a právnických osob 
  • Vkladní knížky v české nebo cizí měně fyzických a právnických osob 
  • Vklady územního samosprávného celku pouze za předpokladu, že jeho daňové příjmy nepřesahují částku 500 000 EUR, a pokud splní další podmínky stanovené zákonem
Co není pojištěno ?

Směnky a další cenné papíry (např. akcie, dluhopisy, podílové listy)

Vklady bank (mezibankovní vklady), spořitelních a úvěrních družstev, obchodníků s cennými papíry, finančních institucí (např. investičních společností, penzijních společností), pojišťoven, zajišťoven a zdravotních pojišťoven. Pojištění vkladů se tedy nevztahuje na důchodové spoření, doplňkové penzijní spoření, životní pojištění a kapitálové pojištění

Vklady státu

Podřízené dluhy (vklady, které je pojištěná instituce oprávněna zčásti zahrnout do svého kapitálu)
Předplacené platební karty nespojené s žádným účtem, vydané ve formě elektronických peněz (např. Blesk peněženka, Cool karta, Napka, my paysafecard apod.)

Pohledávky z vkladů, které podle pravomocného rozsudku pocházejí z úmyslně spáchaného trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti, pokud nebyly zajištěny ve prospěch obětí trestné činnosti Členské vklady členů družstevních záložen (tj. základní členské vklady a další členské vklady dle § 4b zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů) Pohledávky územního samosprávného celku, jehož daňové příjmy jsou vyšší než částka odpovídající 500 000 EUR

Partneři

EFG
URBAN
Česká Mincovna
RSBC
IGI