Menu

Pomáháme

V životě člověka jsou chvíle dobré i špatné, když těch dobrých je víc, je třeba se o ně podělit ...

 

současnost 2015
Listopad
Přístroj pro dětskou kliniku

Vždy, když přemýšlíme, že někomu uděláme radost (což v důsledku vždy i sobě ), na prvním místě jsou to nemocné děti.

My máme, díky bohu, 4 zdravé děti a tudíž je to pro nás opravdu citlivé téma a pokud můžeme, pomůžeme.

Naše rodinná přítelkyně Evička pracuje ve FN Olomouc na novorozeneckém oddělení. Tudíž první cesta vedla za ní jestli něco nepotřebují.

Potřebovali odsávačku na mléko pro maminky, které leží se svými nemocnými miminky na hematoonkologickém oddělení dětské kliniky.

Tyto dvě oddělení jsou poměrně daleko od sebe a měli jen jednu velkou odsávačku, kterou musely sestřičky stále přenášet.

To bylo přesně to „pravé ořechové" pro nás.

Olomouc Galerie
Listopad
MS Hokejbal

18.11.2015 probíhalo mistrovství světa v hokejbale v Bratislavě. Společnost KIMBERLIT se rozhodla podpořit český národní hokejbalový tým na to tomto mistrovství. Kluci zahráli opravdu skvěle a vrátili se jako evropští vicemistři a čtvrtí ve světě.

Hoši děkujem!

Bratislava Galerie
2013
Duben
Pitná studánka pro porodnici FN Olomouc

Je realitou dnešní doby, že voda mnoha odběrných míst dlouhodobě nevykazuje kvalitu vod přírodních pramenů či horských bystřin. A zdaleka se nejedná pouze o vodu z veřejných vodovodů. Způsob hospodaření člověka v krajině narušuje rovněž podzemní koloběh vody!

Proto se naše společnost rozhodla koupit v roce 2013 jedinečnou patentovanou technologii od firmy AQUA SANATURA a darovat ji Fakultní nemocnici v Olomouci na oddělení, které kvalitní revitalizovanou vodu určitě využije.

Olomouc Galerie
2012
Listopad
Čtyřlístek

Benefiční večer pro Čtyřlístek

Hotel Vista, Ostrava-Zábřeh

Společnost Boswell – hotelové a ubytovací služby, uspořádala ve prospěch našich klientů z podnětu předsedy představenstva společnosti Eset Group, pana Mgr. Ing. Pavla Sychry, benefiční večer s lakonickým názvem: Pro Čtyřlístek. Benefičního koncertu v hotelu Vista se zúčastnilo bezmála 60 manažerů a představitelů různých firem, pro něž byl připraven bohatý program. Hlavní událostí večera však byla především dražba briliantového šperku, který pro tuto příležitost věnovali manželé Urbánkovi a obrazu akademické malířky Zuzany Kadlecové, jejž darovala brněnská Galerie Dílo. O oba dražené předměty soupeřili přítomní hosté. Celková částka, kterou tento večer vynesl ve prospěch naší organizace představuje více než 250 000,- Kč. Úspěch tohoto večera potěšil nejen nás, ale také jeho organizátory, kteří by v této započaté charitativní aktivitě rádi pokračovali i v následujících letech. Všem zúčastněným patří velký dík!

Ostrava-Zábřeh Galerie
1999

Partneři

URBAN
IGI
Česká Mincovna
RSBC
Arca Capital