Menu

Směnky

Směnka je cenný papír obsahující směnečné náležitosti přesně stanovené zákonem směnečným a šekovým č. 191/1950 Sb. Jedná se o bezpodmínečný písemný závazek (příkaz) v přesně určené formě poskytující majiteli směnky právo vyžadovat po určité osobě (směnečném dlužníku) ve stanovené lhůtě a místě zaplacení peněžní sumy uvedené na směnce.

Zákonné náležitosti směnky jsou následující:

  • označení, že jde o směnku, pojaté do vlastního textu listiny vyjádřené v jazyce, ve kterém je listina sepsána;
  • bezpodmínečný příkaz / slib zaplatit určitou peněžitou sumu;
  • jméno výstavce
  • údaj splatnosti;
  • údaj místa, kde má být placeno;
  • jméno toho, komu nebo na jehož řad má být placeno;
  • datum a místo vystavení směnky;
  • podpis výstavce.

Partneři

EFG
URBAN
Česká Mincovna
RSBC
IGI