Menu

Korporátní dluhopisy

Dluhopis (obligace) je cenný papír, s nímž je spojeno právo majitele požadovat splacení konkrétní dlužné částky a vyplácení výnosů z dluhopisů. Povolení k vydání dluhopisů u nás uděluje Ministerstvo financí ČR se souhlasem České národní banky. Žadatel musí prokázat schopnost zajistit návratnost finančních prostředků.

Partneři

URBAN
IGI
Česká Mincovna
RSBC
Arca Capital